Czytanie ze zrozumieniem

Jak czytać i rozumieć? I jeszcze odpowiedzieć na pytania?

 

To ta część egzaminu pisemnego na języku polskim, której poświęcić zbyt wiele czasu w przygotowaniach.  Z różnych powodów. Mam dla Was świetną wiadomość- to nie musi być trudne, zawiłe, skomplikowanie, trudne do przebrnięcia!

To da się napisać!

Zwróćcie uwagę na moje wskazówki!

 

 1. Co to jest “czytanie ze zrozumieniem”?

 

Tekst, który posłuży do sprawdzenia rozumienia powinien być:

 • publicystyczny lub popularnonaukowy,
 • przejrzyście skonstruowany,
 • napisany staranną polszczyzną,
 • nie obrażający uczuć i światopoglądu zdającego,
 • współczesny.

Należy też uzmysłowić sobie, co dokładnie będą sprawdzały rozwiązywane przez nas ćwiczenia. Pytania testu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu dotyczą trzech poziomów: znaczeniowego, strukturalnego oraz komunikacyjnego. Uczeń powinien zatem rozumieć znaczenia słów, związków frazeologicznych oraz odróżniać znaczenie dosłowne od metaforycznego. Ponadto zdający musi dostrzegać kompozycję tekstu oraz wydzielać poszczególne jego części, takie jak np. wstęp czy rozwinięcie. Test sprawdza także umiejętność odczytania intencji autora oraz dostrzegania cech stylistycznych tekstu i rozumienia funkcjonalności środków językowych.

 

 1. Etapy pracy

 

 • Krok 1
  Przyjrzyj się tytułowi!  Jakie treści może sugeruje i co może znaczyć. 
 • Krok 2
  Przyjrzyj się kompozycji i “przejrzyj wstępnie tekst”- pierwsze wrażenie. 
 • Krok 3
  Teraz uważnie i w skupieniu przeczytaj tekst. Na marginesie ołówkiem wypisz hasłowo najważniejsze informacje w każdej jego części. Zaznaczaj słowa, których nie rozumie
 • Krok 4
  Możesz zrobić mapę myśli lub za pomocą równoważników zdań wypisać najważniejsze problemy poruszone w tekście.
 • Krok 5
  Możesz też zadać zadaj kilka pytań, które według Ciebie są istotne dla zrozumienia tekstu. Odpowiedz sobie na nie. Korzystaj z brudnopisu. 
 • Krok 6
  Przeczytaj wszystkie pytania. Zapisuj odpowiedzi. Przed zapisaniem odpowiedzi przeczytaj jeszcze raz zadane pytanie i sprawdź czy dobrze je zrozumiałeś. Zaglądaj często do tekstu, upewniaj się, że dobrze rozumiesz pytanie. 

 

Jeśli nie możesz przypomnieć sobie znaczenia jakiegoś słowa, nie możesz znaleźć odpowiedzi na jakieś pytanie- przejdź dalej! Rób to, czego jesteś pewien!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.